Tarieven en vergoedingen

Tarieven relatietherapie 2022

Kennismaking

€ 90,- /45 minuten

Relatietherapie

€ 130,- /55 minuten

Individuele systeemtherapie

€ 120,- /50 minuten

Je kunt een gemaakte afspraak tot 48 uur voor aanvang van een gesprek kosteloos wijzigen of annuleren. Annuleer of wijzig je een afspraak binnen 48 uur voor aanvang, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding individuele systeemtherapie

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is de kans groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt. De therapie valt onder “alternatieve zorg”.

Om voor vergoeding aan aanmerking te komen moet de therapeut geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging het NVPA en het RBCZ.

Twijfel je of je via je verzekering recht hebt op vergoedingen? Neem dan contact op met de praktijk.

Tarieven gezinstherapie 2022

Minderjarige kinderen

In gecontracteerde gemeenten*

€ 0,- (100% vergoed)

Meerderjarige kinderen

Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar

€ 130,- /uur

Individuele systeemtherapie

€ 120,- /50 minuten

Gezinstherapie met meerderjarige kinderen wordt niet vergoed door de Gemeente en/of zorgverzekeraar.

Tarieven psycholoog kind & jeugd 2022

In gecontracteerde gemeenten*

€ 0,- (100% vergoed)

*Vergoeding door gemeenten

Is je kind minderjarig en woon je in een Gemeente waarmee de praktijk contracten heeft afgesloten? Dan vergoedt, na doorverwijzing van het wijkteam of de huisarts, de Gemeente de volledige kosten voor de gezinstherapie.

Praktijk Relou heeft in 2021 met de volgende gemeenten contracten afgesloten:

 • Arnhem, Renkum, Doesburg, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Wageningen, Overbetuwe, Lingewaard, Rijnwaarden
 • Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Ede

Twijfel je of je via je gemeente recht hebt op vergoedingen?

Neem dan contact op met de praktijk.

Vergoedingen psycholoog volwassenen 2022

Vergoeding na verwijzing

Praktijk Relou biedt behandelingen binnen de GGZ (voorheen de Basis- en Specialistische GGZ). Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. U krijgt een verwijsbrief als er sprake is van psychische klachten die een DSM diagnose doen vermoeden.

Wij nodigen u vervolgens uit voor een intakegesprek. Wordt ook tijdens de intake bevestigd dat uw klachten aansluiten bij een DSM diagnose? Dan komt u in aanmerking voor een (deels*) vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Indien er na het intakegesprek blijkt dat uw klachten niet aansluiten bij een DSM diagnose, dan is er geen behandeling binnen de GGZ mogelijk die vergoed zal worden vanuit uw basisverzekering.

*U komt in aanmerking voor een volledige vergoeding indien Praktijk Relou een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Is dit niet het geval, dan is een deel van de kosten voor eigen rekening.

Vergoedingen

Behandeling binnen de GGZ wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Echter de hoogte van deze vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis en of wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Verzekeringspolis

Er zijn twee soorten basisverzekeringen te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de volledige kosten van behandeling bij gecontracteerde zorgverleners. Gaat u naar een psychologenpraktijk zonder contract vergoedt de verzekeraar maar een bepaald percentage. Bijvoorbeeld 75% van het gemiddelde percentage dat met gecontracteerde zorgaanbieders wordt afgesproken.

Wilt u zelf de keuze maken voor een psychologenpraktijk zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de vergoeding? Kies dan voor een restitutiepolis. U kiest dan zelf naar welke zorgverlener of psycholoog je gaat. Dit heeft weinig invloed op de vergoeding* die u krijgt. U bent in de mogelijkheid om te vergelijken op hetgeen u belangrijk vindt; specialisme van een psycholoog, de actuele wachttijd of de plek waar u zich het prettigst voelt.

Vraag zelf na bij uw zorgverzekeraar wat de vergoeding van uw polis is voordat we van start gaan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Houd er (bij géén contract met uw zorgverzekeraar) rekening mee dat er altijd een deel door uzelf moet worden betaald.

Voor informatie over de beschikbare polissen kijk op www.zorgwijzer.nl.

*Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief of van het wettelijke tarief vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Bij een naturapolis ligt deze vergoeding doorgaan tussen de 60 en 80%.

Eigen risico

Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2022 voor iedereen vanaf 18 jaar €385,- euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraars

Voor 2022 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende ziektekostenverzekeraars en haar label(s):

 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., labels:
  ASR Basis ziektekostenverzekering N.V. (Uzovi-code 9018)
  Ditzo (Uzovi-code 3336)
 • DSW Zorgverzekeraar U.A, labels:
  DSW Zorgverzekeraar U.A. (Uzovi-code 7029)
  inTwente Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3344)
  Stad Holland Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7037)

Met de overige zorgverzekeraars hebben wij voor 2022 geen contracten afgesloten. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Bij sommige ziektekostenverzekeraars kunnen wij als praktijk niet achter de gestelde contractvoorwaarden staan. Bij anderen worden geen nieuwe toetreders toegelaten.

Werkwijze contractvrij

Hebben we geen contract met uw zorgverzekeraar? We kunnen dan niet direct declareren bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor rechtstreekse betaling aan de praktijk.

Invoering Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 gaat Nederland over naar een andere manier van bekostiging van de GGZ; er wordt dan gewerkt met het zorgprestatiemodel. In dit zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de behandeling in rekening moet worden gebracht. 

Om deze overgang goed vorm te geven zijn wij verplicht om uiterlijk op 31-12-2021 alle lopende behandelingen af te sluiten en in rekening te brengen. Per 01-01-2022 wordt de behandeling vervolgens voorgezet vanuit het zorgprestatiemodel. 

Wat merkt u van het zorgprestatiemodel

Inhoudelijk zal er aan uw behandeling niets veranderen. Wat wel zal veranderen is de manier waarop uw behandeling in rekening wordt gebracht. 

Uw behandeling kan namelijk bestaan uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld individuele gesprekken met een behandelaar of groepsgesprekken. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die u of uw zorgverzekeraar van ons ontvangt. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u welke bedrag betaalt. Daarnaast weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij moet vergoeden.  

Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar zult u gedurende uw behandeling maandelijks een nota van ons ontvangen. Deze nota kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. Deze keert dan het bedrag uit waar u recht op heeft op basis van uw polis. Wanneer wij wel een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan zullen wij de nota maandelijks direct indienen bij uw zorgverzekeraar. Zij betalen het overeengekomen bedrag dan aan ons uit. U hoeft dan niets te doen. 

Kiest u er voor om zonder verwijsbrief in behandeling te komen? Dan kan dat natuurlijk ook. Er hoeft geen diagnose gesteld te worden en de behandelduur is, in samenspraak met uw behandelaar, vrij in te vullen. Wij hanteren voor deze consulten hetzelfde tarief als wanneer u met verwijsbrief in behandeling komt. Wanneer u zonder verwijsbrief in behandeling komt, dan kunt u de maandelijkse nota NIET indienen bij uw zorgverzekeraar en draagt u zelf de volledige kosten. 

Heeft u vragen over de vergoedingen en kosten? Neem dan contact op met de praktijk, wij helpen u graag verder.

Tarieven psycholoog volwassenen

In onderstaande tabellen hebben we de meest voorkomende consulten weergegeven. Dit zijn de tarieven per consult (zorgprestatie) die aan u of uw zorgverzekeraar in rekening zullen worden gebracht. 

Voor een volledig overzicht van alle zorgprestaties of andere informatie over het zorgprestatiemodel, verwijzen wij u graag naar de website over het zorgprestatiemodel.

* Indien Praktijk Relou geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, vraagt u dan a.u.b. goed na bij uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn. Dit is sterk afhankelijk van de soort polis. Doorgaans is de vergoeding tussen de 60-100%. Voor de vergoeding van de zorg wordt gekeken bij welke zorgverzekeraar u op het moment van het openen van een product aangesloten bent.

Beleidsregel GGZ 2022

Onze tarieven voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22137b.

Hieronder vindt u een link naar deze beleidsregel.