Tarieven en vergoedingen

Tarieven relatietherapie 2021

Kennismaking

€ 90,- /45 minuten

Relatietherapie

€ 130,- /55 minuten

Individuele systeemtherapie

€ 110,- /50 minuten

Je kunt een gemaakte afspraak tot 48 uur voor aanvang van een gesprek kosteloos wijzigen of annuleren. Annuleer of wijzig je een afspraak binnen 48 uur voor aanvang, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Vergoeding relatietherapie

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan is de kans groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt. De therapie valt onder “ alternatieve zorg”.

De vergoedingen van de zorgverzekering zijn vastgesteld per verzekerd persoon. Dekt een verzekering de therapiekosten, dan heeft iedere verzekerde partner recht op de vastgestelde vergoeding. Voorbeeld: zowel jij als je partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingenoverzicht vergoedt de verzekering veertig euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen niet veertig, maar tachtig euro per gesprek.

Twijfel je of je via je verzekering recht hebt op vergoedingen? Neem dan contact op met de praktijk.

Tarieven gezinstherapie 2021

Minderjarige kinderen

In gecontracteerde gemeenten*

€ 0,- (100% vergoed)

Minderjarige kinderen

In niet-gecontracteerde gemeenten*

€ 130,- /uur

Meerderjarige kinderen

Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar

€ 130,- /uur

Individuele systeemtherapie

€ 110,- /50 minuten

Tarieven psycholoog kind & jeugd 2021

In gecontracteerde gemeenten*

€ 0,- (100% vergoed)

In niet gecontracteerde gemeenten*

€ 115,- /45 minuten

*Vergoeding door gemeenten

Is je kind minderjarig en woon je in een Gemeente waarmee de praktijk contracten heeft afgesloten? Dan vergoedt, na doorverwijzing van het wijkteam of de huisarts, de Gemeente de volledige kosten voor de gezinstherapie.

Praktijk Relou heeft in 2021 met de volgende gemeenten contracten afgesloten:

 • Arnhem, Renkum, Doesburg, Duiven, Westervoort, Zevenaar, Wageningen, Overbetuwe, Lingewaard, Rijnwaarden
 • Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Ede

Gezinstherapie met alleen meerderjarige kinderen wordt op dezelfde wijze vergoed als relatietherapie.

Twijfel je of je via je gemeente recht hebt op vergoedingen?

Neem dan contact op met de praktijk.

Vergoedingen psycholoog volwassenen 2021

Vergoeding na verwijzing

Praktijk Relou biedt behandelingen binnen de Generalistische Basis-GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. U krijgt een verwijsbrief als er sprake is van psychische klachten die een DSM diagnose doen vermoeden.

Wij nodigen u vervolgens uit voor een intakegesprek. Wordt ook tijdens de intake bevestigd dat uw klachten aansluiten bij een DSM diagnose? Dan komt u in aanmerking voor een (deels*) vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Deze behandeling kan plaatsvinden binnen de Basis-GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek, het risico en het beloop van de klachten.

Indien er na het intakegesprek blijkt dat uw klachten niet aansluiten bij een DSM diagnose, is er geen behandeling binnen de Basis- of Gespecialiseerde GGZ mogelijk en wordt er een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

*U komt in aanmerking voor een volledige vergoeding indien Praktijk Relou een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Is dit niet het geval, dan is een deel van de kosten voor uzelf.

Vergoedingen

Behandeling binnen de Basis-GGZ of de Gespecialiseerde GGZ wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Echter de hoogte van deze vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis en of wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Verzekeringspolis

Er zijn twee soorten basisverzekeringen te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de volledige kosten van behandeling bij gecontracteerde zorgverleners. Gaat u naar een psychologenpraktijk zonder contract; dan kan dit, maar dan vergoedt de verzekeraar maar een bepaald percentage. Bijvoorbeeld 75% van het gemiddelde percentage dat met gecontracteerde zorgaanbieders wordt afgesproken.

Wilt u zelf de keuze maken voor een psychologenpraktijk zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de vergoeding? Kies dan voor een restitutiepolis. U kiest dan zelf naar welke zorgverlener of psycholoog je gaat. Dit heeft weinig invloed op de vergoeding* die u krijgt. U bent in de mogelijkheid om te vergelijken op hetgeen u belangrijk vindt; specialisme van een psycholoog, de actuele wachttijd of de plek waar u zich het prettigst voelt.

Vraag zelf na bij uw zorgverzekeraar wat de vergoeding van uw polis is voordat we van start gaan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Houd er (bij géén contract met uw zorgverzekeraar) rekening mee dat er altijd een deel door uzelf moet worden betaald.

Voor informatie over de beschikbare polissen kijk op www.zorgwijzer.nl.

*Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief of van het wettelijke tarief vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar.

Eigen risico

Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2021 voor iedereen vanaf 18 jaar €385,- euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraars

Voor 2021 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende ziektekostenverzekeraars en haar label(s):

 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., labels:
  De Amersfoortse Verzekeringen (Uzovi-code 9018)
  Ditzo (Uzovi-code 3336)
 • DSW Zorgverzekeraar U.A, labels:
  DSW Zorgverzekeraar U.A. (Uzovi-code 7029)
  inTwente Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3344)
  Stad Holland Zorgverzekeraar (Uzovi-code 7037)
 • ONVZ  labels:
  ONVZ Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343)
  PNOzorg Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343)
  VvAA Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343)
  JAAAH Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343)

Met de overige zorgverzekeraars hebben wij voor 2021 geen contracten afgesloten. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Bij sommige ziektekostenverzekeraars kunnen wij als praktijk niet achter de gestelde contractvoorwaarden staan. Bij anderen worden geen nieuwe toetreders toegelaten.

Werkwijze contractvrij

Hebben we geen contract* met uw zorgverzekeraar? We kunnen dan niet direct declareren bij uw zorgverzekeraar. Als praktijk hebben we er voor gekozen om bij deze situaties te werken met een maandelijkse voorschotbetaling. De voorschotbetaling voor BGGZ trajecten bedraagt €95,-. De voorschotbetaling van SGGZ trajecten bedraagt €150,-. U bent zelf verantwoordelijk voor rechtstreekse betaling aan de praktijk.

Na de behandeling ontvangt u een eindnota. De eindnota dient u bij uw zorgverzekeraar in. Deze keert achteraf het bedrag uit waar u recht op heeft.

Het verschil tussen de reeds betaalde voorschotten en het totaalbedrag van de eindnota verrekent u rechtstreeks met de praktijk.

Kiest u er voor om zonder verwijsbrief in behandeling te komen? Er hoeft geen diagnose gesteld te worden en de behandelduur is, in samenspraak met uw behandelaar, vrij in te vullen. U betaalt de consulten zelf, zie voor het tarief van een OVP (onverzekerd product) in onderstaande tabel.

Heeft u vragen over de vergoedingen en kosten? Neem dan contact op met de praktijk, wij helpen u graag verder.

* Indien Praktijk Relou geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, vraagt u dan a.u.b. goed na bij uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn. Dit is sterk afhankelijk van de soort polis. Doorgaans is de vergoeding tussen de 60-100%. Voor de vergoeding van de zorg wordt gekeken bij welke zorgverzekeraar u op het moment van het openen van een product aangesloten bent.

Tarieven psycholoog volwassenen

Basis GGZ 2021

Kort

Code 180001

€ 522,13 /tot 294 minuten

Midden

Code 180002

€ 885,01 /tot 495 minuten

Intensief

Code 180003

€ 1.434,69 /tot 750 minuten

Chronisch

Code 180004

€ 1.380,49 /tot 753 minuten

Onvolledig behandeltraject

Code 180005
Traject binnen de eerste twee behandeluren beëindigd

€ 228,04

OVP niet-basispakketzorg Consult

Code 198300

€ 114,41

Schriftelijke informatieverstrekking

Code 119053
Aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

€ 89,65

Bovenstaande prijslijst rondom psychologische behandeling voldoet aan de voorwaarden van de Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (TB/REG-21622-01). Bekijk voor meer informatie de Tariefbeschikking BGGZ 2021.

Specialistische GGZ 2021

Afhankelijk van de complexiteit van de klachten kan er gekozen worden voor behandeling vanuit de specialistische GGZ. Binnen de specialistische GGZ wordt gewerkt vanuit een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hierin zijn de kosten van een behandeling vastgesteld, afhankelijk van de diagnose en het aantal behandelminuten (zie bijlage 1 van de tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ).

Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar. Dit betekent dat na maximaal 1 jaar, of zoveel eerder als de behandeling is gestopt, de kosten van de behandeling worden berekend en gefactureerd. Mocht behandeling langer dan één jaar nodig zijn, dan kan dit uiteraard. Er zal dan een nieuwe (vervolg) DBC worden geopend en dan gaat de looptijd van maximaal 1 jaar weer in voor de nieuwe (vervolg) DBC.

Onze tarieven voldoen aan de voorwaarden van de Tariefbeschikking Specialistische GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (TB/REG-21620-01).

Hieronder vindt u een link naar de tariefbeschikking.