Cliëntenraad

Voor Praktijk Relou is het belangrijk om in contact te zijn en te blijven met onze cliënten over de zorg die we bieden en het bespreken van eventuele verbetermogelijkheden. De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. Het bestuur van Praktijk Relou houdt bij altijd rekening met het wettelijke advies- en instemmingsrecht van de cliëntenraad. Kijk voor meer informatie over de bevoegdheden van de cliëntenraad op deze website van de rijksoverheid.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

Voor deelname aan de cliëntenraad is de minimale leeftijd van 18 jaar vereist. De Cliëntenraad kan worden gevormd uit cliënten, voormalig cliënten, vertegenwoordigers van cliënten, de ouders van een jeugdige cliënt (waaronder ook gezaghebbende ouder, adoptieouder, stiefouder) of andere contactpersonen rondom de cliënt of jeugdige.  

Wanneer kunt u geen zitting nemen in de Cliëntenraad?

Er is ook een aantal situaties waardoor u geen zitting kunt nemen in de cliëntenraad. Dit is onder andere in de volgende situaties:

  • U hebt een dienstverband met Praktijk Relou of hebt deze minder dan twee jaar geleden gehad;
  • U bent getrouwd of heeft een duurzame relatie met een medewerker van Praktijk Relou;
  • U voldoet niet aan de profielschets lid cliëntenraad.
  • U staat onder bewind, curatele of mentorschap of er is een aanvraag daartoe aanhangig

Hoeveel tijd kost het?

Gezien de omvang van Praktijk Relou zal er ongeveer 2 tot 4  keer per jaar een vergadering plaatsvinden met de cliëntenraad. Twee keer zal tevens het bestuur van Praktijk Relou aansluiten. Inclusief voorbereiding en dergelijken kost het u waarschijnlijk rond de 10 tot 15 uur per jaar. 

De kosten die u maakt voor uw werk voor de cliëntenraad worden vergoed conform afspraak.

Heeft u interesse in een rol binnen de cliëntenraad? Momenteel zijn we op zoek naar leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. van Boggelen, telefoonnummer 026-3033488.