Kwaliteit

Wij willen u de best mogelijke behandeling bieden. Daarom staat kwaliteit bij ons voorop. Hoe we met kwaliteit omgaan ziet u onder andere terug in:

  • Kwaliteitskeurmerk;
  • Kwaliteitsmetingen;
  • Kwaliteitsstatuut (voor volwassen GGZ).

Kwaliteitskeurmerk

Praktijk Relou is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO) en is een internationaal erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid.

Om het ISO 9001 certificaat te kunnen behalen, toetst een externe organisatie of aan alle ISO 9001 normen wordt voldaan. Deze externe organisatie is door de Raad voor Accreditatie (RvA) goedgekeurd om deze toetsing te mogen doen. Er vindt jaarlijks een toetsing plaats en elke drie jaar vindt er een volledige hercertificering plaats.

Kwaliteitsmetingen

Binnen Praktijk Relou voeren we in ieder geval de volgende kwaliteitsmetingen uit:

  • ROM;
  • Clienttevredenheid (CQI).

 

ROM

Middels de ROM (Routine Outcome Measurement) wordt het effect van de behandeling in de gaten gehouden. Hiervoor wordt bij de volwassen GGZ de OQ-45 vragenlijst ingezet. Deze vragenlijst ontvang je digitaal aan het begin en aan het einde van de behandeling. Afhankelijk van de duur van de behandeling ontvang je deze vragenlijst ook tijdens je behandeling. Deze vragenlijst meet in welke mate klachten aanwezig zijn. Op deze manier wordt zichtbaar of de behandeling effect heeft gehad.

Clienttevredenheid (CQI)

CQI staat voor Consumer Quality Index, ofwel clienttevredenheid. Deze vragenlijst ontvang je aan het einde van jouw behandeling. De uitkomsten van deze vragenlijst zeggen iets over hoe je onze zorg hebt ervaren. Dit vinden we erg belangrijk, omdat we op die manier onszelf kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat wij geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Dit is nodig om behandeling binnen de GGZ te mogen bieden.

Het ingevulde kwaliteitsstatuut laat zien wat we doen om te zorgen dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd.

Praktijk Relou B.V. is een GGZ-instelling en moet hierdoor in het bezit zijn van een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut sectie III en een Professioneel Statuut. Het Kwaliteitsstatuut en het Professioneel Statuut hebben betrekking op de behandeling die geboden wordt binnen de volwassen GGZ.

 

Hieronder kun je Kwaliteitsstatuut downloaden als PDF.
Heb je vragen over ons Professioneel Statuut, neem dan contact op met ons secretariaat (026-3033488).

Meer lezen over het GGZ kwaliteitsstatuut?

Bezoek dan de website hierover.