Verwijzen

Als wijkcoach, huisarts, medische specialist, praktijkondersteuner of collega GGZ aanbieder kun je desgewenst cliënten doorverwijzen voor behandeling.

Heb je beschikking over Zorgdomein? De verwijsbrief kan rechtstreeks via die weg naar ons toegestuurd worden.

Wil je graag vooroverleg hebben om te zien of aanmelding inderdaad passend lijkt? Dat kan. De praktijk is hiervoor op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 15.30 (optie 4, intercollegiaal overleg).

We hebben de ervaring dat kwalitatief de beste zorg wordt geleverd als (uiteraard met instemming van de cliënt) er afstemming plaatsvindt tussen de betrokken hulpverleners. Daarom houden we de lijnen graag kort en overleggen we waar nodig. Ook andersom stellen wij dit op prijs.