Tussen mensen ontstaan patronen, de meeste zijn prettig en helpend. Maar er kunnen ook patronen insluipen die vervelend en zelfs destructief zijn. Deze kunnen tussen jullie in komen te staan en geven het gevoel dat je elkaar steeds minder bereikt.

Ik kan helpen om  deze patronen te gaan herkennen, een manier te vinden om erover te praten en ze te veranderen. Je wordt gestimuleerd om eigen wensen en behoeftes te ontdekken en deze te delen met je partner, ouder of andere belangrijke personen in je leven. Zodat je op een goede manier verder kunt.

Sinds het begin van 2016 ben ik werkzaam in de praktijk.

Opleidingen en werkervaring

 • Vaktherapie Drama
 • Post HBO systeemgericht werken
 • Opleiding tot systeemtherapeut (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).
 • Emotionally Focused Therapy- opleiding basis- en verdiepingsniveau
 • Ruim 8 jaar werk ik bij de forensische polikliniek Kairos te Nijmegen als systeemtherapeut en dramatherapeut, daarvoor was ik werkzaam in de gehandicapten zorg met jongeren die naast een verstandelijke handicap ook gedragsproblemen vertoonden

Registraties

 • NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • SRVB, Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVDT, Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie
 • NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen)
 • RBCZ (Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)