Banner-privacy

Joost Verspaandonk

Klinisch-psycholoog en Psychotherapeut

Groei en verandering kan pas plaats vinden als jij je veilig voelt binnen de behandelrelatie. Veiligheid hangt wat mij betreft samen met een goed contact tussen jou en mij, vertrouwen. Voor mij houdt dat in dat ik me zal inzetten om je goed te leren kennen, in dat wat je emotioneel beweegt en raakt, in dat waar je in de kern mee worstelt. Doorvoelen en steunen in wat je verdrietig, angstig, boos en blij maakt. Investeren in een veilige werkrelatie betekent voor mij ook, dat ik mezelf open stel door mijn persoonlijke ervaringen te delen, zolang dat jou helpt in je proces.

Ik zal met volledige aandacht aanwezig zijn, nieuwsgierig zijn naar wie je bent; naar je levensverhaal, naar hoe jij jezelf ziet en de ander bent gaan ervaren, wat voor jou van betekenis is en hoe je gaandeweg je leven geleerd hebt om te gaan met emoties en tegenslagen. Ook zal ik me inzetten om de krachtige kanten in jezelf aan te wenden en te versterken.

Verandering is wat mij betreft pas een verandering als er op gevoelsniveau een betekenisvolle verschuiving heeft plaatsgevonden. Dan pas worden oude patronen doorbroken. Vandaar dat mijn focus binnen de psychotherapie ligt op het emotiegericht, ervaringsgericht werken.

Opleiding en werkervaring

  • Opleiding tot gezondheidszorg psycholoog
  • Opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut
  • Opleiding tot EMDR therapeut
  • Opleiding tot senior en supervisor schematherapie
  • Opleiding tot Emotion Focused Therapeut for individuals (EFT-i)
  • Opgeleid tot behandeling ALK (aanhoudende lichamelijke klachten, voorheen SOLK)
  • Werkervaring vanaf 2003 binnen de reguliere en forensische GGZ en ziekenhuispsychiatrie
  • Ambulante en (deeltijd)klinische settings, doelgroepen (jong)volwassenen en ouderen

Registraties

Aanmelden bij Praktijk Relou?

Vul dan ons contactformulier in