Training Mindfulness (Aandachtgerichte Cognitieve Therapie)

Melius Psychologen in Arnhem en Grave

Startdatum woensdagavond 7 maart in Grave

Mindfulness is een ander woord voor oplettendheid of met volle aandacht zijn. Het betekent volledige aandacht hebben voor alles wat zich van moment tot moment voordoet in je ervaring, zonder te oordelen en met zo min mogelijk reacties.

De laatste jaren staat mindfulness of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie erg in de belangstelling in de gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het goede resultaten geeft bij onder andere angst, depressie, burnout en klachten die zowel een lichamelijke als een psychische component hebben.

Psychische klachten en mindfulness

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over deze gedachten en gevoelens, maar dit heeft helaas vaak een negatief effect.

Mindfulness leert u om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van uw gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring in het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met uw klachten om te gaan.

Misverstanden rondom mindfulness

Er blijken enkele misvattingen te bestaan over wat mindfulness precies wel of niet is. Enkele daarvan zijn:

  • Mindfulness is niet ‘zweverig. Het gaat gewoon om aandacht voor het hier-en-nu,
  • Mindfulness is niet hetzelfde als het doen van ontspanningsoefeningen. Je kunt er ontspannen door worden maar dat is een bijwerking en niet het primaire doel van de oefeningen,
  • Mindfulness is niet alleen geschikt voor mensen die al rustig of meditatief ingesteld zijn. Juist mensen die dat niet zijn, kunnen er van profiteren.

Dit is jouw investering

Het gaat om 8 bijeenkomsten van 2 uur eens per twee weken op woensdagavond in een kleine groep tot 8 deelnemers. Hierdoor is er voldoende aandacht en ruimte mogelijk voor ieders persoonlijke proces. Kosten: €425,-.

De training heeft alleen zin wanneer deelnemers gemotiveerd zijn om minimaal een half uur tot drie kwartier per dag te besteden aan het zelfstandig oefenen thuis.

Nadere informatie

Voor nadere informatie of specifieke vragen over de training mindfulness kunt u contact opnemen met Cheryl Jansen-Visser tel. 06-28904791 of mail cheryl@melius-psychologen.nl.

Adres

Catharinahof
Koninginnedijk 252
5361 CR Grave

Bekijk op Google Maps