Tarieven en vergoedingen psycholoog volwassenen

Tarieven en vergoedingen Praktijk Relou

Vergoeding na verwijzing

Praktijk Relou biedt behandelingen binnen de Generalistische Basis-GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. U krijgt een verwijsbrief als er sprake is van psychische klachten die een DSM diagnose doen vermoeden.

Wij nodigen u vervolgens uit voor een intakegesprek. Wordt ook tijdens de intake bevestigd dat uw klachten aansluiten bij een DSM diagnose? Dan komt u in aanmerking voor een (deels*) vergoede behandeling vanuit de basisverzekering. Deze behandeling kan plaatsvinden binnen de Basis-GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek, het risico en het beloop van de klachten.

Indien er na het intakegesprek blijkt dat uw klachten niet aansluiten bij een DSM diagnose, dan wordt u terugverwezen naar uw verwijzer, is er geen behandeling binnen de Basis- of Gespecialiseerde GGZ nodig en wordt er een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

*U komt in aanmerking voor een volledige vergoeding indien Praktijk Relou een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Is dit niet het geval, dan is een deel van de kosten voor uzelf.

Vergoedingen

Behandeling binnen de Basis-GGZ of de Gespecialiseerde GGZ wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Echter de hoogte van deze vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis en of wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Verzekeringspolis

Er zijn twee soorten basisverzekeringen te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de volledige kosten van behandeling bij gecontracteerde zorgverleners. Gaat u naar een psychologenpraktijk zonder contract; dan kan dit, maar dan vergoedt de verzekeraar maar een bepaald percentage. Bijvoorbeeld 75% van het gemiddelde percentage dat met gecontracteerde zorgaanbieders wordt afgesproken.

Wilt u zelf de keuze maken voor een psychologenpraktijk zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de vergoeding? Kies dan voor een restitutiepolis. U kiest dan zelf naar welke zorgverlener of psycholoog je gaat. Dit heeft weinig invloed op de vergoeding* die u krijgt. U bent in de mogelijkheid om te vergelijken op hetgeen u belangrijk vindt; specialisme van een psycholoog, de actuele wachttijd of de plek waar u zich het prettigst voelt.

Vraag zelf na bij uw zorgverzekeraar wat de vergoeding van uw polis is voordat we van start gaan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Houd er (bij géén contract met uw zorgverzekeraar) rekening mee dat er altijd een deel door uzelf moet worden betaald.

Voor informatie over de beschikbare polissen kijk op www.zorgwijzer.nl.

*Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief of van het wettelijke tarief vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar.

Eigen risico

Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2018 voor iedereen vanaf 18 jaar €385,- euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraars

Voor 2018 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende ziektekostenverzekeraars en haar label(s):

Zorgverzekeraar
Label(s)
Uzovi-code
Zorgverzekeraar: ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.
Label(s): ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.
Uzovi-code: 0403
Zorgverzekeraar:
Label(s): De Amersfoortse Verzekeringen
Uzovi-code: 9018
Zorgverzekeraar:
Label(s): Ditzo
Uzovi-code: 3336
Zorgverzekeraar:
Label(s): Aevitae (Volmacht)
Uzovi-code: 3328
Zorgverzekeraar: DSW Zorgverzekeraar U.A
Label(s): DSW Zorgverzekeraar U.A.
Uzovi-code: 7029
Zorgverzekeraar:
Label(s): inTwente Zorgverzekeraar
Uzovi-code: 3344
Zorgverzekeraar: Stad Holland Zorgverzekeraar
Label(s): Stad Holland Zorgverzekeraar
Uzovi-code: 7037

Met de overige zorgverzekeraars hebben wij voor 2018 geen contracten afgesloten. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Bij sommige ziektekostenverzekeraars kunnen wij als praktijk niet achter de gestelde contractvoorwaarden staan. Bij anderen worden geen nieuwe toetreders toegelaten.

Werkwijze contractvrij

Hebben we geen contract* met uw zorgverzekeraar? We kunnen dan niet direct declareren** bij uw zorgverzekeraar. Als praktijk hebben we er voor gekozen om bij deze situaties te werken met een maandelijkse voorschotbetaling. De voorschotbetaling voor BGGZ trajecten bedraagt €95,-. De voorschotbetaling van SGGZ trajecten bedraagt €150,-. U bent zelf verantwoordelijk voor rechtstreekse betaling aan de praktijk.

Na de behandeling ontvangt u een eindnota. De eindnota dient u bij uw zorgverzekeraar in. Deze keert achteraf het bedrag uit waar u recht op heeft.

Het verschil tussen de reeds betaalde voorschotten en het totaalbedrag van de eindnota verrekent u rechtstreeks met de praktijk.

Kiest u er voor om zonder verwijsbrief in behandeling te komen? Er hoeft geen diagnose gesteld te worden en de behandelduur is, in samenspraak met uw behandelaar, vrij in te vullen. U betaalt de consulten zelf, zie voor het tarief van een OVP (onverzekerd product) in onderstaande tabel.

Heeft u vragen over de vergoedingen en kosten? Neem dan contact op met de praktijk, wij helpen u graag verder.

* Indien Praktijk Relou geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, vraagt u dan a.u.b. goed na bij uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn. Dit is sterk afhankelijk van de soort polis. Doorgaans is de vergoeding tussen de 60-100%. Voor de vergoeding van de zorg wordt gekeken bij welke zorgverzekeraar u op het moment van het openen van een product aangesloten bent.

** Praktijk Relou heeft met een aantal zorgverzekeraars een betaalovereenkomst voor ongecontracteerde zorg. Bij deze zorgverzekeraars kunnen wij wel direct declareren. U hoeft dan alleen het gedeelte dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar direct aan de praktijk te betalen. Onze secretaresse kan u hierover informeren.

Heb je vragen over de vergoedingen en kosten?

Neem dan contact op met de praktijk, wij helpen je graag verder.

Contact opnemen

Tarieven basis GGZ 2019

Code
Prestatie
Tarief
Code: 180001
Prestatie: Kort (tot 294 minuten)
Tarief: € 507,62
Code: 180002
Prestatie: Midden (tot 495 minuten)
Tarief: € 864,92
Code: 180003
Prestatie: Intensief (tot 750 minuten)
Tarief: € 1.356,25
Code: 180004
Prestatie: Chronisch (tot 753 minuten)
Tarief: € 1.251,70
Code: 180005
Prestatie: Onvolledig behandeltraject (wanneer het traject al binnende eerste twee behandeluren wordt beëindigd)
Tarief: € 207,19
Code: 198300
Prestatie: OVP niet-basispakketzorg Consult
Tarief: € 105,25
Code: 119052
Prestatie: Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Tarief: € 85,09

Bovenstaande prijslijst rondom psychologische behandeling voldoet aan de voorwaarden van de Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (TB/REG-19628-01).

Meer informatie

Tariefbeschikking BGGZ 2018 [PDF]

Tariefbeschikking SGGZ 2018 [PDF]

Tarieven specialistische GGZ 2018

Afhankelijk van de complexiteit van de klachten kan er gekozen worden voor behandeling vanuit de specialistische GGZ. Binnen de specialistische GGZ wordt gewerkt vanuit een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hierin zijn de kosten van een behandeling vastgesteld, afhankelijk van de diagnose en het aantal behandelminuten.

Een DBC heeft een looptijd van maximaal 1 jaar. Dit betekent dat na maximaal 1 jaar, of zoveel eerder als de behandeling is gestopt, de kosten van de behandeling worden berekend en gefactureerd. Mocht behandeling langer dan één jaar nodig zijn, dan kan dit uiteraard. Er zal dan een nieuwe (vervolg) DBC worden geopend en dan gaat de looptijd van maximaal 1 jaar weer in voor de nieuwe (vervolg) DBC.

Onze tarieven voldoen aan de voorwaarden van de Tariefbeschikking Specialistische GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (TB/REG-18606-01) voortkomend uit de Beleidsregel Specialistische GGZ (BR/REG-18119).

Hieronder vindt u een link naar deze tariefbeschikking en een link naar de bijbehorende beleidsregel.

Tarieven specialistische GGZ 2018

Tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ

Beleidsregel Specialistische GGZ